Nachádzate sa: Úvod / Produkty / Stolný QA/QC NMR analyzátor MQC+
Stolný QA/QC NMR analyzátor MQC+

Stolný QA/QC NMR analyzátor MQC+

Oxford Instruments MQC+ predstavuje stolný NMR analyzátor pre QA a QC stanovenie olejov, vody, fluóru a pevných tukov v širokom spektre odvetví.

Nahrádza chemické analýzy na mokrej ceste, ktoré často vyžadujú použitie nebezpečných chemikálií a umožňuje oveľa rýchlejšiu analýzu viacerých vzoriek. Na rozdiel od klasických metód, pri NMR analýze nedochádza k deštrukcii vzorky a je možné tiež merať ich niektoré fyzikálne vlastnosti. Táto technika je veľmi rýchla, presná a správna.
Analýza trvá od niekoľko sekúnd do niekoľko minút a tým, že NMR signály sú generované z celkového objemu vzorky (nie len z povrchu), je garantovaná väčšia správnosť analýzy. Vďaka nedeštruktivnosti analýzy môžu byť vzorky opakovane merané alebo analyzované následne inými technikami.
Vlastná príprava vzorky pred analýzou je minimálna, napr. na mletie sa používa len výnimočne. Vzorky sú prevedené do vzorkovej skúmavky a potom rutinne analyzované. Nevyžadujú sa žiadne rozpúšťadlá ani iné chemikálie, umiestnenie v odťahovacom kabinete ani špeciálne vyškolená obsluha vďaka intuitívnemu a logickému softwaru. Analýza tiež nevyžaduje drahý spotrebný materiál.

Prehľad aplikácií:
Potravinárske aplikácie - olej v pochutinách, celkový tuk v čokoláde, tuk v potravinách a obsah pevného tuku (Solid Fat Content)
Agronomické aplikácie - olej a vlhkosť v olejnatých semenách a ich rezíduí, olej v sušenej olivovej paste a olej v sušenom palmovom mezokarpu
Textilné aplikácie – meranie malého množstva oleja pri výrobe textilií a umelých vlákien - Oil Pick-Up (OPU) a Finish on Yarn (FoY)
Petrochemické aplikácie – obsah vodíku v palive, obsah oleja vo vosku a obsah vosku v ropných produktoch 
Polymerná aplikácia – rozpustné xylény látky v polypropyléne, plasticizéry v PVC, hustota polymérov a kryštalita, olej v gume a obsah fluóru
Ostatné aplikácie - stanovenie fluóru v zubných pastách, práškových mineráloch (fluorit, alumina) a obsahu vápencového plniva v asfalte

Zoznam aplikácií je dostupný na https://nmr.oxinst.com/