Nachádzate sa: Úvod / Kontakt

Kontakt

AMEDIS spol. s r.o., PIEŠŤANY

Mlynská 10, 921 01 Piešťany
Tel.: +421 33 7744 230
Fax.: +421 33 7720 932
Email: amedis.pn@amedis.sk 

IČO: 00612758
IČ DPH: SK2020395432

Registrácia:
Okresný súd Trnava, odd. sro, vl. č.T/969

AMEDIS spol. s r.o., BRATISLAVA

Kamenárska 7, 821 04 Bratislava 2
Tel.: +421 2 4341 4349
Fax.: +421 2 4363 4052
Email: amedis.ba@amedis.sk 

AMEDIS spol. s r.o., KOŠICE

Mlynárska 16, 040 01 Košice
1 poschodie, číslo dverí 100


Konatelia spoločnosti

Július Prüger
julius.pruger@amedis.cz 

Ing. Miloš Sebedinský
milos.sebedinsky@amedis.sk 

Ekonomický úsek

Eva Sebedinská
eva.sebedinska@amedis.sk 

Iveta Púchyová
iveta.puchyova@amedis.sk  

Servis medicína

Marián Drlička
marian.drlicka@amedis.sk 

Ing. Marcel Císar
marcel.cisar@amedis.sk 


Manažér - predaj Analytika

Ing. Ľuboš Mazág
lubos.mazag@amedis.sk 

Aplikačná podpora

Ing. František Jonáš
frantisek.jonas@amedis.sk 

Obchodná administratíva

Mgr. Silvia Hanúsková
silvia.hanuskova@amedis.sk 

RNDr. Jana Barteková, PhD.
jana.bartekova@amedis.sk    

Mgr. Zuzana Dóšová
zuzana.dosova@amedis.sk 

Referent

Juraj Kasanický
juraj.kasanicky@amedis.sk 

Servis analytika

Ing. Fabrício Jakubec
fabricio.jakubec@amedis.sk 

Ing. Dalibor Čontoš
dalibor.contos@amedis.sk 

Ing. Adrián Kováč
adrian.kovac@amedis.sk 

Ing. Marian Klein
marian.klein@amedis.sk 

Servis medicína

Ing. Martin Kľúčik
martin.klucik@amedis.sk 

Ing. Richard Nachtmann
richard.nachtmann@amedis.sk 


Marketingový a aplikačný pracovník

Mgr. Richard Lichvár
richard.lichvar@amedis.sk 

Servis medicína

Ing. Jozef Kunca
jozef.kunca@amedis.sk 

Ing. Jakub Fekete
jakub.fekete@amedis.sk