IBA Dosimetry
Erweka
LAP Laser
Teledyne
Varian
Analytik Jena
Nachádzate sa: Úvod / Kontakt

Kontakt

AMEDIS spol. s r.o., PIEŠŤANY

Mlynská 10, 921 01 Piešťany
Tel.: +421 33 7744 230
Fax.: +421 33 7720 932
Email: amedis.pnamedis.sk

IČO: 00612758
IČ DPH: SK2020395432

Registrácia:
Okresný súd Trnava, odd. sro, vl. č.T/969

AMEDIS spol. s r.o., BRATISLAVA

Kamenárska 7, 821 04 Bratislava 2
Tel.: +421 2 4341 4349
Fax.: +421 2 4363 4052
Email: amedis.baamedis.sk

AMEDIS spol. s r.o., KOŠICE

Mlynárska 16, 040 01 Košice
1 poschodie, číslo dverí 100

 
 
 


Konatelia spoločnosti

Július Prüger
julius.prugeramedis.cz

Ing. Miloš Sebedinský
milos.sebedinskyamedis.sk


Ekonomický úsek

Eva Sebedinská
eva.sebedinskaamedis.sk

Iveta Púchyová
iveta.puchyovaamedis.sk

 


Servis medicína

Marián Drlička
marian.drlickaamedis.sk


Manažér-predaj Analytika

Ing. Ľuboš Mazág
lubos.mazagamedis.sk

 

Marketingový a aplikačný špecialista

Mgr. Richard Lichvár
richard.lichvaramedis.sk

 

Aplikačná podpora

Ing. František Jonáš
frantisek.jonasamedis.sk


Projektový manažér

Mgr. Silvia Hanúsková
silvia.hanuskovaamedis.sk

RNDr. Jana Barteková, PhD.
jana.bartekovaamedis.sk


Referent

Juraj Kasanický
juraj.kasanickyamedis.sk


Servis analytika

Ing. Fabrício Jakubec
fabricio.jakubecamedis.sk

Ing. Dalibor Čontoš
dalibor.contosamedis.sk

Ing. Adrián Kováč
adrian.kovacamedis.sk

Ing. Marian Klein
marian.kleinamedis.sk


Servis medicína

Ing. Martin Kľúčik
martin.klucikamedis.sk

Ing. Jozef Kunca
jozef.kuncaamedis.sk

Ing. Richard Nachtmann
richard.nachtmannamedis.sk

Ing. Roman Urland
roman.urlandamedis.sk


Kontakt - kancelária Košice

Mgr. Richard Lichvár
richard.lichvaramedis.sk

Ing. Jozef Kunca
jozef.kuncaamedis.sk

Ing. Marian Klein
marian.kleinamedis.sk