Nachádzate sa: Úvod / Kontakt

Kontakt

AMEDIS spol. s r.o., PIEŠŤANY

Mlynská 10, 921 01 Piešťany
Tel.: +421 33 7744 230
Fax.: +421 33 7720 932
Email: amedis.pn@amedis.sk 

IČO: 00612758
IČ DPH: SK2020395432

Registrácia:
Okresný súd Trnava, odd. sro, vl. č.T/969

AMEDIS spol. s r.o., BRATISLAVA

Kamenárska 7, 821 04 Bratislava 2
Tel.: +421 2 4341 4349
Fax.: +421 2 4363 4052
Email: amedis.ba@amedis.sk 

AMEDIS spol. s r.o., KOŠICE

Mlynárska 16, 040 01 Košice
1 poschodie, číslo dverí 100


Konateľ spoločnosti

Ing. Miloš Sebedinský

Ekonomický úsek

Eva Sebedinská

Obchodná administratíva

Iveta Púchyová

Servis medicína

Marián Drlička

Ing. Marcel Císar


Manažér - predaj Analytika

Ing. Ľuboš Mazág

Aplikačná podpora

Ing. František Jonáš

Marketingový a aplikačný pracovník

Ing. Jaroslav Galba, PhD.

Obchodná administratíva

Mgr. Silvia Hanúsková

RNDr. Jana Barteková, PhD.  

Mgr. Zuzana Dóšová

Referent

Juraj Kasanický

Servis analytika

Ing. Fabrício Jakubec

Ing. Dalibor Čontoš

Ing. Adrián Kováč

Ing. Marian Klein

Servis medicína

Ing. Martin Kľúčik

Ing. Richard Nachtmann 


Marketingový a aplikačný pracovník

Mgr. Richard Lichvár

Servis medicína

Ing. Jozef Kunca

Ing. Jakub Fekete