Nachádzate sa: Úvod / O spoločnosti

AMEDIS spol. s r.o.

Spoločnosť AMEDIS spol. s r.o. bola na Slovensku založená v roku 1991.

Predmetom činnosti sú 30 ročné obchodné a vzdelávacie aktivity súvisiace s predajom a servisom laboratórnej a medicínskej techniky. Zastupujeme špičkových výrobcov širokého spektra laboratórnych prístrojov a analyzátorov ako aj medicínskych rádioterapeutických ožarovacích, zobrazovacích, plánovacích a dozimetrických systémov.

Spoločnosť AMEDIS spol. s r.o. zabezpečuje tiež vysoko odbornú inštaláciu a servisnú podporu predaných zariadení. Naši skúsení servisní inžinieri majú vyše 30 ročnú prax v servisnej a aplikačnej podpore. Mladší členovia tímu stoja pri našich zákazníkoch už viac ako 15 rokov. Absolvovali množstvo odborných školení a poradili si s desiatkami zdanlivo neriešiteľných výziev.

Z mnohých našich zákazníkov sa stali naši priatelia, čo si nesmierne vážime.

V roku 2006 sme zaviedli systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001, jej úspešnú implementáciu pravidelne preverujeme externými auditmi. Od roku 2015 sme prijali aj opatrenia na ochranu životného prostredia a síce normu ISO 14001 a rovnako i normu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci OHSAS 18001.

Našou filozofiou nie je iba predaj ale i kvalitná a kvalifikovaná podpora predaných zariadení.