Nachádzate sa: Úvod / Produkty / Laboratórna technika / Hmotnostná spektrometria / SCIEX QTRAP

Laboratórna technika - Hmotnostná spektrometria - SCIEX QTRAP

QTRAP systémy SCIEX v spojení s kvapalinovou chromatografiou (UHPLC-QTRAP) spájajú výhody trojitých kvadrupólov a iónových pascí, kde okrem všetkých skenovacích režimov, ktoré používajú trojité kvadrupóly a iónové pasce, umožňuje využiť ich kombinácie a to najmä EPI a MS3 vždy pre zvýšenie konfirmácie a citlivosti.

Technológia QTRAP predstavuje hybridnú konštrukciu hmotnostného spektrometra kvadrupól / lineárna iónová pasca. Jedná sa o trojitý kvadrupól, kde 3. kvadrupól môže pracovať ako lineárna iónová pasca. Trojitý kvadrupól (QqQ) obsiahnutý v tomto systéme zabezpečuje všetky funkcie a skenovacie režimy ako samostatný QqQ bez akéhokoľvek obmedzenia. Izolácia prekurzora prebieha na kvadrupóle 1 (Q1), kolízna disociácia v kolíznej cele (Q2) a analýza iónov v treťom kvarupóle (Q3). Tieto deje teda prebiehajú v oddelených priestoroch. Vďaka tomu QqQ poskytuje skutočný Multiple Reaction Monitoring (MRM), sken prekurzorov a sken neutrálnej straty. Vyznačuje sa vysokou citlivosťou a reprodukovateľnosťou, širokým lineárnym dynamickým rozsahom pre kvantitatívnu analýzu a schopnosťou multikomponentných analýz stoviek analytov alebo veľmi rýchlych analýz úzkych koelujúcích píkov. Lineárna iónová pasca (LIT) naopak zaisťuje maximálne využitie iónov v režimoch, kde sa snímajú spektrá. Citlivosť pri meraní spektier (full scan MS, sken produktov MS/MS) je v porovnaní s kvadrupólom rádovo niekoľkokrát vyššia. Naviac, MS/MS v čase (v rovnakom priestore) dovoľuje radiť stupne MS/MS za seba bez ďalších hardvérových nárokov. Pasca akumuluje ióny, izoluje prekurzor, vykonáva jeho kolíznu disociáciu a analýzu produktov v jednom priestore. Tieto deje sú rozlíšené v čase.

Produkty v danej kategórii