Nachádzate sa: Úvod / Produkty / Laboratórna technika / Hmotnostná spektrometria

Laboratórna technika - Hmotnostná spektrometria

Hmotnostné spektrometre SCIEX Triple QUAD, QTRAP, TripleTOF, Q-TOF a TOF/TOF.

Hmotnostná spektrometria je metóda analytickej chémie, pracujúca s delením podľa pomeru m/z, pričom m je hmotnosť a z je náboj fragmentu. Používa sa na určenie hmotnosti častíc, či stanovenie elementárneho zloženia vzorky alebo molekuly, a na objasnenie chemickej štruktúry molekúl, ako sú peptidy a iné chemické zlúčeniny. Princíp hmotnostnej spektrometrie je založený na ionizujícich chemických zlúčeninách, výrobe nabitej molekuly alebo fragmentu molekuly a meranie ich hmotnosti vzhľadom k náboju.