Nachádzate sa: Úvod / Produkty / X-Supreme 8000
X-Supreme 8000

X-Supreme 8000

Energicky disperzný stolový XRF analyzátor X-Supreme je najvyšším modelom, je určený na rutinnú plnoautomatickú prácu v laboratóriách kvality a na riadenie procesov výroby množstva priemyselných odvetví. Je určený na širokú škálu vzoriek pevných i kvapalných, práškov, pást, filmov, filtrov a to v rozsahu jednotiek ppm až vysokých obsahov od Na11 po U92. Umožňuje tzv. bezštandardovú analýzu metódou fundamentálnych parametrov.

 
X-Supreme 8000 ponúka: • Minimálnu alebo žiadnou úpravu vzorky pred analýzou
• 10 pozíciový autosampler pre plnoautomatický chod s možnosťou merania QC štandardu počas analýzy
• Štandardný karusel pre vzorky s priemerom 28 – 40 mm, kvapaliny a prášky 20 ml
• Voliteľný karusel prr 51.5 mm ocelové krúžky pre cementovú aplikáciu a 47 mm vzorky filtrov
• Voliteľný preplach héliom
• Voliteľný spinner
• FocusSD technológiu pre rýchlu, správnu a spoľahlivú analýzu
• Silicon Drift Detector vlastného designu s výbornou citlivosťou (Na a ďalšie ľahké prvky) a rozlíšením 145 eV na Mn Kα
• Flexibilitu v kvalitatívnej, semikvantitatívnej a kvantitatívnej analýze
• Integrovaný PC pracujúci pod OS Microsoft Windows 7
• Voliteľnú dotykovú obrazovku na jednoduchšie ovládanie
• Utesnenú membránovú klávesnicu odolnú voči prachu, olejom a rozpúšťadlám
• Ľahko výmeniteľné bezpečnostné sekundárne okno pre kvapalné a práškové vzorky (ochrana vnútrajšku prístroja pred kontamináciou vzorky)
• WIZARD softvér pre ľahké step-by-step nastavenie metód
• Prednastavené užívateľsky upravené metódy
• Jednoduchú editáciu parametrov metódy
• SMARTCHECK intuitívny softvér s užitočnými tipmi na obrazovke pre rutinné analýzy
• Možnosť automatického zobrazovania dát, lokálneho alebo sieťového ukladania a tlače

X-Supreme 8000 je ponúkaný v nakonfigurovaných zostavách s predprogramovanými metódami týchto aplikácií:
• Stanovenie ultranízkej síry v palivách, V, Ni a Fe v topnom oleji a Pb v benzíne – podľa ASTM D4294, ISO20847
• Stanovenie ultranízkej síry v automobilových palivách a síry v ropných produktoch (spĺňa požiadavky noriem ASTM D4294, ISO20847, ISO8754 a ISO13032)
• Analýza mazacích olejov a oterových kovov
• QC analýza pri výrobe cementu (základná)
• QC analýza cementu a vstupných surovín (vrátane stanovenia Na – spĺňa  požadavky na citlivosť podľa normy ASTM C114)
• Analýza minerálov (kaolínov, ílov, kremenných pieskov)
• Analýza filtrov (stanovenie kovov)
• Stanovenie kremíka na papieri

Systém X-Supreme 8000 je možné dodať  v ľubovoľnej užívateľskej konfigurácii röntgentky (Ti, Pd, W) a SD detektora alebo v konfigurácií Pd/Focus 5 (proporcionálny čítač). Ďalšie zaujímavé aplikácie sú v oblasti kozmetiky (Ti, Zr), ochrany dreva (Cu, Cr)  poľnohospodárstva a potravinárstva (Se ako aditívum, Fe a Zn v pšenici, S v hnojivách).

Na stiahnutie

1. X-Supreme 8000 (PDF, 1.3 MB)
2. X-Supreme 8000 (PDF, 0.5 MB)
3. X-Supreme 8000 (PDF, 1.3 MB)