Nachádzate sa: Úvod / Produkty / VGA-100
VGA-100

VGA-100

Výrobca: VUV Analytics

VGA-100 - Ideálny GC detektor
Vysoká citlivosť a reprodukovateľnosť
Univerzálna odozva
Široký lineárny dynamický rozsah; lineárna odozva
Odozva neovplyvnená retenčným časom, alebo nosným plynom
Spoľahlivé a pohodlné použitie
Použitie iba jednej kolóny
Nedeštruktívny
Kvalitatívna a kvantitatívna informácia
Rýchla odpoveď
Detekcia absorpčná
Energia väzieb je špecifická pre jednotlivé zlúčeniny
VUV absorpčná spektroskopia je úspešne využívaná v petrochemickom,
potravinárskom, farmaceutickom priemysle a na pracoviskách toxikologického zamerania
VUV spektroskopia poskytuje jednoznačnú identifikáciu a kvantifikáciu izomérov, čo je častým problémom pre GC-MS

Ďalšie informácie sú dostupne na stránke www.vuvanalytics.com

 

Na stiahnutie

1. VGA-100 (PDF, 0.5 MB)
2. VGA-100 (PDF, 2.4 MB)