Nachádzate sa: Úvod / Produkty / SMART Turbo
SMART Turbo

SMART Turbo

Výrobca: CEM

SMART Turbo je sofistikovaný, vysoko rýchly analyzátor vlhkosti a sušiny vhodný ako procesný analyzátor pre mliekarenský, mäsový, chemický, farmaceutický a papierový priemysel, na analýzy vzoriek vôd a kalov pre kontrolné a komerčné laboratóriá.

Vzorka je sušená po celú dobu procesu pri konštantnej optimálnej teplote (aby nemohlo dojsť k jej spáleniu alebo aj vzniku povrchovej krusty), kontrolovaná kontinuálna spätnoväzobná technológia IntelliTemp. Súčasne je neustále  procesoru predávaná aj informácie o hmotnosti (úbytku) vzorky a systém ako celok optimálne volí mikrovlnný príkon v reálnom čase.

Vzorka (cca 0,5 g – 5 g podľa typu) sa manuálne nanáša na špeciálne určené podložky zo sklenného vlákna. Patentovaná OctaWave™ kavita zabezpečuje uniformný ohrev vzorky s tým, že cieľovou teplotu dosiahne vzorka za 5 sekúnd od spustenia sušenia. Doba analýzy vzorky sa pohybuje v závislosti na type vzorky od 2 - 5 minút, systém sa vyznačuje vynikajúcou správnosťou a súčasnou reprodukovateľnosťou stanovenia. Tým je systém SMART Turbo bezkonkurenčne najrýchlejšou procesnou sušiarňou zo všetkých existujúcich systémov.

Riadenie prebieha a je zabezpečené z vstavaného panelu s klávesnicou a veľkým displejom. V pamäti je možné uchovať 100 metód a 300 výsledkov. Súčásťou analyzátora je vstavaná teplocitlivá tlačiareň. Systém umožňuje pripojenie k externému PC pomocou jedného z dvoch sériových RS232 portov (druhý pre laboratórne váhy alebo čítačku čiarových kódov), cez paralelný port je tiež možné pripojiť externú tlačiareň. Pre management dát existuje voliteľný CEM Communicator™ softvér zabezpečujúci automatický zber dát a úschovu špecifických dát metódy.

Mikrovlnná metóda stanovenia vlhkosti a sušiny je v súlade s AOAC metódami.

Na stiahnutie

1. SMART Turbo (PDF, 6.7 MB)