Nachádzate sa: Úvod / Produkty / ORACLE - bez-kalibračný NMR analýza tukov a olejov
ORACLE - bez-kalibračný NMR analýza tukov a olejov

ORACLE - bez-kalibračný NMR analýza tukov a olejov

Výrobca: CEM

Procesný analyzátor tukov v potravinách (mliekárenských, mastných, ostatných), krmivách a ich surovinách. Použiteľnosť pre všetky typy vzoriek - pevné, práškové, kašovité a kvapalné. Celková doba analýzy vrátane pred-sušenia je do 5 minút.

Dvojstupňová analýza pozostáva najskôr z rýchleho vysušenia vzorky pomocou mikrovlného analyzátoru vlhkosti/sušiny SMART 6 (alebo klasickým vysušením v sušiacej peci) a následného bez-kalibračného zmerania obsahu tukov technikou NMR. Vysušená vzorka po stanovení vlhkosti v analyzátore SMART 6 sa vloží do NMR meracej vytemperovanej cely a realizuje sa vlastné stanovenie obsahu tukov (olejov) do 30 sekúnd. Obsah tukov sa meria z celého objemu vzorky, tzn. že správnosť analýzy nie je závislá na jeho uniformite, farbe ani štruktúre (zrnitosti). Vlastný analyzátor je tvorený teplotne stabilizovaným permanentným neodymovým magnetom druhej generácie a elektronickým procesorom. Rozlíšenie merania tukov 0,01%.

Na rozdiel od iných techník (FTIR, NIR) nevyžaduje systém ORACLE žiadne následné rekalibrácie, je dodávaný od výrobcu s jedinou univerzálnou kalibráciou.

Analyzátor vlhkosti/sušiny SMART 6

Rýchly procesný analyzátor vlhkosti/sušiny s duálnou technológiou ohrievania iPower (mikrovlný ohrev a IR ohrev) umožňujúci veľmi presné a správne stanovenie vlhkosti/sušiny v rozsahu 0,01% až 99,99%.

Na rozdiel od analyzátoru SMART Turbo je vďaka duálnemu ohrevu určený aj na analýzu vzoriek s minimálnym obsahom vlhkosti (napr. sušené mlieko, iné práškové vzorky).

Systém má zabudované analytické váhy s kapacitou 50 g (odpočet 0.1 mg). Riadiaci mikroprocesor umožňuje úschovu až 100 sušiacich metód a 999 výsledkov pre každú metódu. Doba stanovenia vlhkosti, resp. sušiny činí cca 2 - 4 minúty podľa veľkosti navážky a typu vzorky. Nepretržite sa monitoruje strata hmotnosti rovnako ako teplota vzorky behom analýzy (zabudovaným IR senzorom) a upravuje mikrovlný výkon k dosiahnutiu vysokej presnosti a správnosti analýzy. Pre rýchle odhady obsahu vlhkosti/sušiny je systém SMART 6 vybavený technológiou iDri umožňujúcou vysoko kvalifikovaný odhad obsahu vlhkosti/sušiny už za 60 – 90 sekúnd.

Optimalizovaný tvar vnútorného vzorkového priestoru (Octawave cavity) zaisťuje účinnú fokusáciu mikrovlnej energie a tým umožňuje významne znížiť doby sušenia a dosiahnuť konzistentných, reprodukovateľných výsledkov. Sušenie pri definovanej teplote zabraňuje možnosti spálenia vysušenej vzorky.

SMART 6 má zabudovanú dotykovú obrazovku a klávesnicu pre ovládanie a programovanie s predprogramovanými OneTouch metódami. Prepínanie režimu vlhkosť/sušina, voľba režimu sušenie do konštantnej hmotnosti vzorky alebo za definovanú dobu. Výsledky uvedené v %, mg/l alebo prepočet na riediaci faktor; štatistika (priemer, RSD). Voliteľná zabudovaná teplo-citlivá tlačiareň alebo možnosť externej tlačiarne.

Na stiahnutie

1. Brožúra (PDF, 2 MB)