Nachádzate sa: Úvod / Produkty / Dodávka a inštalácia nových zariadení
Dodávka a inštalácia nových zariadení

Dodávka a inštalácia nových zariadení

Výrobca:

Inštalujeme a uvádzame do prevádzky všetky zdroje ionizujúceho žiarenia, pre ktoré sme výhradným zástupcom, vrátane zaškolenia personálu.

Inštalujeme všetky softvérové produkty súvisiace s prevádzkou lineárnych urýchľovačov, simulátorov, brachyterapie a dozimetrie vrátane prepojenia na diagnostické zariadenia ako CT, MR, PET, US atď. Školíme užívateľov pre všetky dodávané produkty.