Nachádzate sa: Úvod / Produkty / Discover Bio
Discover Bio

Discover Bio

Výrobca: CEM

Predstavuje jednoduchý a spoľahlivý manuálny systém určený pre peptidovú syntézu. Predstavuje cenovo výhodný variant k systému Liberty Blue vhodný na základný výskum a vývoj metód, syntézy a prípravu vlastných peptidov v menšom množstve.

Výhody zariadenia:

• väčšia čistota získaných peptidov ako klasickým postupom • 10 – 20x rýchlejšie reakčné časy ako pri klasických metódach • možnosť syntézy peptidov, ktoré nie je možné pripraviť klasickou cestou • vysoká bezpečnosť procesu, jednoduchosť práce • patentovaná jednopozičná kavita s homogénnym polom a MW energiou dávkovanou s krokom 1 W • presné FO meranie teploty • ľahké premývanie systému • systém plne rozšíriteľný na automatizovaný systém • voliteľné rozšírenie pre vysokotlakovú organickú syntézu • najvyšší bezpečnostný štandard • priestorovo nenáročný systém s jednoduchým riešemím odťahu splodín

SpheriTide® živica

Polymerické mikroguľôčky pre SPPS pozostávajú z poly- ε-lysínu zasíteného s multifunkčnými karboxylovými kyselinami. Tieto vykazujú hydrofilný charakter a sú špecificky určené na potlačenie intramolekulárnej agregácie, problému ktorý je dobre známy v SPPS. Táto vlastnosť vedie pri syntéze k vyššej čistote a výťažnosti výsledného peptidu. SpheriTide® je plne kompatibilný ako s klasickou tak i s mikrovlnnou syntézou peptidov.

Na stiahnutie

1. Discover Bio (PDF, 0.5 MB)