Nachádzate sa: Úvod / Produkty / Attom
Attom

Attom

Výrobca: Nu Instruments
 • HR-ICP-MS s dvojitou fokusáciou, analyzátorom a systémom pre vnášanie vzorky na nulovom potenciále
 • určený na mimoriadne rýchle a presné stanovenie izotopových pomerov a kvantitatívnej analýzy stopových prvkov v pevných a kvapalných matriciach
 • vysoká ionizačná účinnosť ICP zdroja
 • 5 programovateľných prietokov plynov
 • ľahko prístupná peltierovská zmlžovacia komora
 • vákuový systém na báze vodou chladených turbo púmp a senzorov pracujúcich na nulovom potenciále
 • vysokoúčinná iónová extrakčná a prenosová optika
 • „FastScan“ technológia s niekoľkými voliteľnými režimami scanu
 • nízkošumový elektrónový násobič typu Discrete-Dynode
 • unikátny patentovaný atenuačný systém detektora nevyžadujúci analógový režim
 • voliteľný Faradayov detektor s 12 radmi dynamického rozsahu
 • vysokorozlišujúci systém štrbín ponúka najlepšie riešenie medzi citlivosťou a rozlíšením pri jednoznačných stanoveniach v zložitých matriciach
 • výkonný prehľadný softvér pre riadenie a zber dát
 • kompatibilný s 3rd party prídavnými modulmi (LA, HPLC)