Nachádzate sa: Úvod / Produkty / Absolútna dozimetria
Absolútna dozimetria

Absolútna dozimetria

Výrobca: IBA Dosimetry

ponúka ucelený systém pre zaistenie prevádzky absolutnej dozimetrie zväzkov ionizujúceho žiarenia:


klinický dozimeter DOSE 2, ktorý je meradlom referenčnej triedy v zmysle IEC 60731, vodotesné cylindrické komory Farmerovho typu, planparalérne komory, ďalšie komory, vodné fantómy pre dozimetriu a kalibráciu dľa doporučenia IAEA, RW3 doskový fantóm, teplomery, barometre, kontrolné Sr normály pre cylindrické i planparalelné ionizačné komory.

Viac informácií na: https://www.iba-dosimetry.com/solutions/radiation-therapy/absolute-dosimetry/