LAP Laser
Sci Aps
PHOTRON
Analytik Jena
Varian
UNICO
Nachádzate sa: Úvod / Produkty / Laboratórna technika / Kvapalinová a iónová chromatografia / Dionex Iónová chromatografia

Laboratórna technika - Kvapalinová a iónová chromatografia - Dionex Iónová chromatografia

Iónové chromatografy Dionex pre celý rad aplikácii

Iónexová chromatografia (chromatografia na iónomeničoch) je metóda chromatografie, pri ktorej je stacionárnou fázou iónex. Pri tomto spôsobe chromatografie zachytáva sorbent určitý typ iónu výmenou za iný ión. Pri iónovej výmene difundujú sorbované ióny z okolitého roztoku do iónexu, vytesňujú a vymieňajú ekvivalentné množstvo iných ióntov viazaných na iných výmenných skupinách. Tento pochod je obojsmerný, takže v určitom okamihu dochádza k stanoveniu rovnováhy. V iónexovej chromatografii sa však nikdy nevyužívá plná výmenná kapacita iónexu, o celkovej rýchlosti výmeny rozhoduje predovšetkým difúzia kvapalinovým filmom a pri veľmi zriedených roztokov tiež difúzia iónexom.

Pri technike iónovej výmeny ide o separáciu ionov, preto je vždy používaná vodná mobilná fáza. Stacionárna fáza (iónomenič, iónex) je spravidla makromolekulárna matrica obsahujúca kyslú alebo bázickú funkčnú skupinu. Katexy sú iónomeniče s kyslou funkčnou skupinou (sulfo-kyselina, karboxylová kyselina) nesúca záporný náboj, anex obsahuje bázickú funkčnú skupinu (aminoskupinu) a je nositeľom kladného náboja. Ión obsiahnutý v iónexe býva vymenený za ión obsiahnutý v mobilnej fáze alebo vo vzorke a na princípe súžaženia iónexu o tieto ióny docházda k separácii.

Podobne prebieha tiež ligandová výmena, kedy na iónomeniči, obvykle katexe, je zachytený iónovou výmenou vhodný kov, na takto upravenú kolónu sa privázda mobilná fáza obsahujúca látku schopnú vytvárať s viazaným kovom komplex (ligand). K separácii na jednotlivé zložky docháza na základe vzájomnej relácie stabilít vytvorených komplexov delených zlúčenín a viazaného kovu. Iónomeničová technika sa využíva ako pri príprave vzoriek pre chromatografické analýzy (SPE), tak v HPLC, zriedka v plošnom usporiedaní kvapalinovej chromatografie.

Produkty v danej kategórii

V tejto kategórii momentálne dopĺňame tovar.