PHOTRON
WOmed
SYKAM
YOUNG IN Chromass Co., Ltd.
Thermo Scientific
Nu Instruments
Nachádzate sa: Úvod / Novinky / Pozvánka na seminár - Sciex

Spoločnosť AMEDIS spol. s r.o. v spolupráci s popredným výrobcom SCIEX Vás srdečne pozýva na seminár s názvom:

„Nové trendy v analýze neznámych látok“ 

Košice, 12.11.2019 (utorok)
Bratislava, 13.11.2019 (streda) 

Cieľom seminára je oboznámiť Vás s najnovšími poznatkami z oblasti prístrojovej techniky spoločnosti  SCIEX, ktorej sme výhradným zástupcom.

Program:

9:00 - 9:05                    Zahájenie seminára
9:05 – 9:40                   Novinky od Sciex MS - TripleQuad 5500+, ionizačný zdroj OptiFlow, scanning SWATH /Ing. Korba/
9:40 – 10:00                 Košice: Tropánové alkaloidy v potravinách /Ing. Germuška, PhD./
                                    Bratislava: Analýza katecholamínov a endogénnych metabolitov metódou LC MS/MS /Ing. Galba, PhD./ 
10:00 – 10:40               3 vzorky za sekundu – MS kvantifikácia s rýchlosťou plate readeru na platforme EchoMS /Ing. Korba/
10:40 – 11:00               Prestávka na kávu
11:00 – 12:20               Plynová chromatografia a jej spojenie s hmotnostnou spektrometriou, absorpčnou UV spektrometriou vo vákuovej
                                    oblasti spektra, pyrolýzou a termálnou desorpciou /Ing. Lastovička/
12:20 -  12:40              Košice: Rutinné stanovenie vitamínu D metódou LC-MS/MS /Mgr. Babiak/
                                    Bratislava: Využitie LC-MS/MS v analýze rastlinných materiálov a doplnkov stravy /Ing. Švajdlenka/
12:40                           Diskusia, tombola a obed

SEMINÁR JE BEZ POPLATKU ZA ÚČASŤ.

Vašu účasť môžete potvrdiť do 8.11.2019 na amedis.ba@amedis.sk